KonsesjonsforholdServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/konsesjon
Oversikt

findKonsesjonsforholdUtskrifterForMatrikkelenheter

Finner KonsesjonsforholdUtskrifter for angitte matrikkelenheter.
Input
 • matrikkelenhetIds - liste med matrikkelenheter man ønsker å hente ut KonsesjonsforholdUtskrifter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste med KonsesjonsforholdUtskrifter.
  KonsesjonsforholdUtskriftIdList
 • ServiceException - Dersom søk ikke gir noen svar returneres FinderException
  ServiceException

findKonsesjonsforholdUtskrifterForMatrikkelenhet

Finner alle konsesjonsforhold utskrifter som finnes for et gitt sett av matrikkelenheter
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av konsesjonsforholdutskrifter
  KonsesjonsforholdUtskriftIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKonsesjonsforholdUtskrifterForMatrikkelenhetIdent

Finner alle konsesjonsforhold utskrifter som finnes for et gitt sett av matrikkelenheter
Input
 • ident - Ident for matrikkelenheten
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av konsesjonsforholdutskrifter
  KonsesjonsforholdUtskriftIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKonsesjonsforholdForMatrikkelenhet

Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenhet man ønsker å hente ut for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - konsesjonsforhold for matrikkelenhet.
  KonsesjonsforholdIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKonsesjonsforholdForMatrikkelenheter

Input
 • matrikkelenhetIds - matrikkelenheter man ønsker å hente ut for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - map av matrikkelenhet til liste av konsesjonsforhold.
  MatrikkelenhetIdTilKonsesjonsforholdIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKonsesjonsforholdUtskrifterForPerson

Finner KonsesjonsforholdUtskrifter for angitt person.
Input
 • kommuneId - kommuneId man ønsker resultater for.
 • fornavn - fornavn man ønsker resultater for.
 • etternavn - etternavn man ønsker resultater for.
 • personNummer - personnummer man ønsker resultater for.
 • navnFonetisk - angir om det skal utføres et fonetisk kall.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste med KonsesjonsforholdUtskrifter.
  KonsesjonsforholdUtskriftIdList
 • ServiceException - Dersom søk ikke gir noen svar returneres FinderException
  ServiceException

erKonsesjonsforholdAvklart

Finner ut om en liste med overdragelser har konsesjonsforhold, og dermed kan tinglyses. I så tilfelle returneres en tom liste med OverdragelseFeil.

Dersom noen feil finnes returneres en (forhåpentlig) fullstendig liste med årsaker til hvorfor ikke overdragelsene kan tinglyses.

Input
 • kjopesum - beløpet som overdragelsen er registrert med.
 • overdragelser - overdragelser som skal sjekkes.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste med feil, hvis noen. Dersom ingen feil, så returneres en tom liste.
  OverdragelseFeilList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

lovligeValgForEgenerklaringKonsesjonsfrihet

Lovlige verdier i dynamiske nedtrekkslister/gui for "Registrer konsesjonsfrihet fra egenerklæring". Se MAT-13108.
Input
 • kommuneId - kommune som har nedsatt konsesjonsgrense eller ikke
 • konsesjonsfrihetEgenerklaringKodeId - null dersom hovedkategori/nedtrekksliste 1 ("DD1" - ellers valgt kode i nedtrekksliste.
 • iOmradeMedVanligKonsesjonsgrense - Angir om man er i kommune med nedsatt konsesjonsgrense, men i område i kommunen som skal bruke vanlig konsesjonsgrense
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - mulige koder for valgt kategori i angitt kommune.
  KonsesjonsfrihetEgenerklaringKodeIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findLedetekstForKonsesjonsforhold

Henter ut riktig ledetekst basert på valgt konsesjonsfrihet egenerklæring kode og kommune
Input
 • konsesjonsfrihetEgenerklaringKodeId - valgt egenerklærings kode
 • kommuneId - - kommune man representerer
 • iOmradeMedVanligKonsesjonsgrense - Angir om man er i kommune med nedsatt konsesjonsgrense, men i område i kommunen som skal bruke vanlig konsesjonsgrense
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - riktig ledetekst basert på valgt konsesjonsfrihet egenerklæring kode
  KonsesjonsfrihetLedetekstId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKommunenBekrefter

Henter ut valg for kommunen bekrefter basert på valgt konsesjonsfrihet egenerklæring kode og kommune. Får en liste av mulige valg man kan bekrefte, samt informasjon om man må bekrefte en eller alle valgene.
Input
 • konsesjonsfrihetEgenerklaringKodeId - valgt egenerklærings kode
 • kommuneId - - kommune man representerer
 • iOmradeMedVanligKonsesjonsgrense - Angir om man er i kommune med nedsatt konsesjonsgrense, men i område i kommunen som skal bruke vanlig konsesjonsgrense
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - riktig ledetekst basert på valgt konsesjonsfrihet egenerklæring kode
  KonsesjonsfrihetBekreftelseDTO
 • ServiceException - Dersom søk ikke gir noen svar returneres FinderException
  ServiceException