ElektroniskTinglysingOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/elektronisktinglysing/oppdatering
Oversikt

sendTilTinglysing

Sjekker om en forretning kan tinglyses elektronisk eller må sendes inn pr brev
Input
 • meldingTilTinglysingRequest - Dataholder for nødvendig informasjon for å bygge opp forsendelsen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

tvungenSendTilTinglysing

Tvungen innsending for elektronisk tinglysing. Kan bare benyttes for forretninger som ikke tillates innsendt med sendTilTinglysing.
Input
 • meldingTilTinglysingRequest - Dataholder for nødvendig informasjon for å bygge opp forsendelsen
 • grunnForGjeninnsending -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException