Web Services

Endpoint Information
Service Name:{http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Utvidet/xml.wsdl/2012.01.31}UtvidetService
Port Name:{http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Utvidet/xml.wsdl/2012.01.31}Matrikkelutvidet
Address:https://hotfix.matrikkel.no:443/geointegrasjon/matrikkel/wsapi/v1/UtvidetService
WSDL:https://hotfix.matrikkel.no:443/geointegrasjon/matrikkel/wsapi/v1/UtvidetService?wsdl
Implementation class:no.geointegrasjon.service.v1.matrikkel.utvidet.wsapi.MatrikkelUtvidetServiceWSBean